Den personalepolitiske håndbog

De personalepolitiske retningslinjer opdateres løbende. Når en ny retningslinje træder i kraft og erstatter en retningslinje i den trykte udgave af Den personalepolitiske håndbog, vil der ud fra den enkelte retningslinjen stå, at retningslinjen er ændret.
For at være sikker på, at du anvender den nyeste udgave af retningslinjen, skal du altså konsultere hjemmesiden og se, om den konkrete retningslinje er erstattet. Hvis der ikke er angivet noget, er retningslinjen i den trykte udgave stadig gældende.

Link til den personalepolitiske håndbog på KUnet (intranet)

Personalepolitiske retningslinjer

Retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane (pdf)

Arbejdsmiljøpolitik for Københavns Universitet (pdf) 

Behandling af klager over medarbejdere og ledere (pdf)

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress (pdf)

Gravide medarbejderes arbejdsforhold (pdf) 

Inddragelse af personalet ved organisatoriske funktionsændringer (pdf)

Kompetenceudvikling (pdf)

Ledelsens adgang til medarbejdernes mails og elektroniske data (pdf)

Lønpolitik (pdf)

Mad- og måltidspolitik for Københavns Universitet (pdf)

Medarbejderes inddragelse i forandringsprocesser gennem deltagelse i arbejds- og projektgrupper (pdf)

Medarbejdernes inddragelse i udbud og udlicitering af opgaver (pdf)

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) (pdf)

Minimumsprincipper for evaluering af undervisernes pædagogiske indsats (pdf)

Misbrugspolitik og tilbud om hjælp til afvænning (pdf)

Misligholdelse af ansættelsesforholdet og uansøgt afsked (pdf)

Mobilitet, jobbytte og jobrotation (pdf) 

Rekruttering og ansættelse ved på Københavns Universitet (pdf

Rygepolitik (pdf) 

Samarbejdsudvalgenes drøftelse af budget- og økonomiforhold (Økonomivejledning) (pdf)

Seniormedarbejderes forhold (pdf)

Sygefravær (pdf)

Særlige vilkår - retningslinjer for job på særlige vilkår (socialt kapitel) (pdf)

Tv-overvågning og brug af logfiler ved elektronisk adgangskontrol (pdf)

Uansøgt afsked begrundet i institutionens forhold (pdf)

Uddannelse af alle elever, lærlinge og praktikanter (pdf) 

Ulønnet orlov - retningslinjer vedr. ulønnet orlov (pdf)

Ældre personalepolitiske retningslinjer, der stadig er i kraft
Minimumsprincipper for evaluering af undervisernes pædagogiske indsats