Personalepolitik på Københavns Universitet

Københavns Universitets personalepolitik er samlet i "Personalepolitisk Håndbog", og består af to sammenhængende dele: "Grundprincipper for Københavns Universitets personalepolitik", og en række personalepolitiske retningslinjer, der mere detaljeret udfolder grundprincipperne på områder, hvor ledelse og medarbejdere finder, at der er behov for konkret fælles retning.